Mezuniyet için gereken 240 AKTS kredisinin, 60 AKTS kredisi Technical Elective (BİS) derslerinden toplanmalıdır. Müfredatta 32 AKTS olarak gözüken Free Elective derslerin en az 9 AKTS’lik kısmı bölüm dışından alınmalıdır. Geriye kalan 23 AKTS’lik kısmı ise BİS veya BDS olarak alınabilir. Mezuniyet şartı için bu seçmeli derslerin sadece toplam kredi miktarı esastır. Müfredatta belirtilen dönemlerde ve dönem başına kredi miktarlarında alınmaları (alttan dersler, değişim programları vb. sebeplerle) gerekmemektedir.