tiny_website

Komisyon AdıÜye(ler)Görevleri
Kalite ve Akreditasyon KomisyonuÖzgür Kılıç
Zeynep Filiz Eren Doğu
Barış İşçi Pembeci
Tüm öğretim elemanlarının katılımlarıyla Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (MÜDEK) akreditasyon başvuru ve değerlendirme sürecini yönetir.
Muafiyet ve İntibak KomisyonuBarış Ethem Süzek
Tuğba Önal Süzek
Enis Karaarslan
Merkezi yerleştirme ile gelen ve daha önce herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören, Yatay geçiş hakkı kazanmış, Erasmus, Farabi öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eşdeğer olan derslerden muaf tutulması işlemini gerçekleştirir.
Staj KomisyonuTuğba Önal Süzek
Zeynep Filiz Eren Doğu
Enis Karaarslan
Öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin, çeşitli sektörlerdeki uygulama alanlarını görmek amacıyla öğrencilerin yönlendirilmesini ve staj faaliyetlerinin takibini sağlar.
Erasmus Öğrenci Staj ve Değişim Programı KoordinatörüBarış İşçi PembeciÖğrencilerin belirli dönemlerde:
Yurtdışında eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Yurtdışından gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar.
Farabi Öğrenci Değişim Programı KoordinatörüEnis KaraarslanYurtiçindeki farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar.
Mevlana Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı KoordinatörüTuğba Önal SüzekÖğrencilerin ve öğretim üyelerinin belirli dönemlerde:
Yurtdışında eğitim görmesini ve eğitim vermesini sağlar ve süreci yönetir. Yurtdışından gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar. Yurtdışından gelen öğretim üyelerinin kabul sürecini ve vermek istedikleri derslerin bölümdeki eşdeğer derslere tekabül etmesini saglar.    
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm KuruluTüm program öğretim üyeleriBölümün eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır.