tiny_website

No.
Eğitim Amacı
EA1
Mezunlarımız, sürekli gelişen bilgi teknolojilerine uyum sağlayabilme, yaşam boyu öğrenebilme, yabancı dil becerileri ile ulusal ve uluslararası bilişim şirketlerinde farklı görevler (Software Engineer, Full Stack Developer, Database Administrator, System Administrator, Network Engineer vb.) üstlenirler.
EA2
Mezunlarımız, bilişim teknolojilerinin kullanıldığı ve gün geçtikçe bu teknolojilere daha çok ihtiyaç duyan bilişim sektörü dışındaki farklı sektörler ve disiplinlerde (örneğin finans, yaşam bilimleri, eğlence, kamu yönetimi) iş bulurlar veya bu tip şirketlerle bağlantılı olarak çalışırlar.
EA3
Mezunlarımız, günümüz şartlarında önemi giderek artan, sosyal, etik, hukuksal ve kültürel konularda farkındalık; liderlik ve girişimcilik özellikleri ve iletişim becerilerini ön plana çıkararak yöneticilik yaparlar, kendi işlerini kurarlar.
EA4
Mezunlarımız, mühendislik yaklaşımı ile problemleri tespit, tanımlama, farklı çözümler üretebilme özellikleri ve öğrenimlerinde kazandıkları pratik ve teorik altyapı sayesinde yurtiçi/yurtdışı lisansüstü çalışmalar yaparlar veya Ar-Ge personeli olarak istihdam edilirler.