tiny_website

Yrd. Doç. Dr. Barış Ethem Süzek'in yöneticisi, Arş. Gör. Erdem Türk'ün bursiyeri olduğu "In silico Karşılaştırmalı Analizler İçin Açık Kaynaklı Proteomiks Platformu" adlı proje önerisi TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında 30.000 TL ile desteklenmeye değer bulunmuştur.

Öğretim üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.